• Modern Times Crew

    MTC

    Geen soort zo sterk, geen soort met zoveel opmerkelijke eigenschappen. Geen soort die zo goed samenwerkt. Ze zijn bovenal bijzonder indrukwekkend. Mieren zijn een groep van kolonievormende sociale insecten. Een kolonie mieren kan behalve als een verzameling individuen ook worden beschouwd als een ‘superorganisme’, dat een aantal gedragingen vertoont dat niet kan worden voorspeld vanuit de gedragingen van de individuele mier. Het lijkt dan haast alsof ze op een intelligente manier worden aangestuurd. Ze kunnen zich aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen. Binnen de groep van de sociale insecten treffen we een scala van fascinerende methoden tot communicatie aan. Waar zij voorkomen, zijn mieren de dominante levensvorm op de bodem. Ze behoren daarmee tot de succesvolste diergroepen. De mier is door samenwerking in staat tot grootse bouwwerken.

    DE KOLONIE >> CONTACT >>

 

MODERN TIMES CREW CVBA
Aambeeldstraat 4 bus 2
2800 Mechelen
TEL: +32 15 71 23 70
info@moderntimescrew.be
BTW BE 0466.450.036

PLANNING CREW
An Taveirne
+32 475 83 78 28
info@moderntimescrew.be

ZAAKVOERDER EN FACTURATIE
Jana Mannaerts
+32 497 81 98 73
janamannaerts@gmail.com

ZAAKVOERDER
Geert Mannaerts
+32 475 89 00 69
pumaco.bvba@gmail.com